OM YCLG CONSULTING

Ruth Yosef är grundare av YCLG Consulting AB med visionen att vara möjliggörare av kundens affärer.

Yosef är utbildad jurist och ekonom (Jur.kand. & Civ.ek.) från Lunds universitet och har varit yrkesverksam i flera branscher däribland inom finansindustrin och energisektorn. Vidare har hon en djup och bred erfarenhet av många tyngre positioner, inklusive ledande roller, däribland Head of Compliance, Compliance Officer, Chefsjurist, Bolagsjurist, Finansinspektör och Senior rådgivare. Yosef har närmast unik bakgrund genom sin erfarenhet av så väl myndighetssfären (Finansinspektionen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten) som näringslivet, i banker, fondbolag, börser, energisektorn m.m. tillsammans med de både operativa och strategiska roller hon har haft.

 

Som person är Yosef en mycket driven och målorienterad person med en stor portion entusiasm och arbetsglädje, och med gedigen erfarenhet av att arbeta både operativt (nära verksamheten) och strategiskt (mot ledning och styrelse) samt även i projektform.

YCLG Consulting AB är ett Stockholmsbaserat bolag som erbjuder en rad olika tjänster till både etablerade finansiella - och icke finansiella företag, men även bolag inom innovation så som fintech och techbolag. Våra tjänster kan erbjudas både i form av interimslösningar, outsourcad tjänst och som specifika ad-hoc konsulttjänster. Dessutom skräddarsyr vi med god precision utbildningar efter specifika önskemål. 

Vi erbjuder kvalificerad hjälp inom finansiell juridik, näringsjuridik, så som bolagsrätt, avtalsrätt, strategisk juridik, penningtvätt, administrativ juridik samt personuppgiftslagen (GDPR). Klicka HÄR för att läsa mer kring erbjuden tjänsteflora. 

STYRELSE

STYRELSEORDFÖRANDE

JAN FRITSCH

Jan har i över 40 år haft ledande positioner inom en rad stora bolag som Intrum Justitia, UC AB samt Finansinspektionen, där han bl.a hade ansvar över tillsynen på Stockholmsbörsen, NGN och Aktietorget. Med sin breda erfarenhet är Jan en tillförlitlig ordförande med ett tränat öga för utveckling av verksamheten. 

STYRELSELEDAMOT

LENA LERNERUD

Lena har under sin yrkeskarriär, som innefattar över 25 år inom den finansiella sektorn, arbetat bland annat som Senior business analyst på Nasdaq, och som konsult för flertalet konsultbyråer. Idag är hon verksam inom Länsförsäkringar och jobbar där med bank- och värdepappers-juridik. 

STYRELSELEDAMOT

TORBJÖRN WIKLAND

Torbjörn arbetar idag som Riskhanteringskonsult, och har en lång och bred erfarenhet från bland annat Riksrevisionsverket och Regeringskansliet. Han har författat böcker inom ämbetet och föreläst flitigt och framgångsrikt, bl.a på executive nivå på Handelshögskolan, samt översatt COSO Frameworks till svenska. 

STYRELSELEDAMOT

RUTH YOSEF

Ruth är operativ grundare av YCLG Consulting AB och har med sina dubbla examina inom juridik och ekonomi många tunga operativa och strategiska roller i bagaget, från såväl myndighetssfären, ex. Finansinspektionen och Skattemyndigheten, såväl som från näringslivet.

THE TEAM

NEZIK KESHTO

Nezik är nyutexaminerad jurist med specialistkunskaper inom sjö- och miljörätt. 

Hon behärskar fem språk och har ett starkt samhällsengagemang och god erfarenhet inom den ideella sektorn med fokus på utsatta kvinnor.

Nezik är vid sidan av juridiken en uppskattad föreläsare, som trivs i många olika konstellationer.

TORKEL BLOMQVIST

Torkel har erfarenhet av kvalificerat
juridiskt arbete inom miljö-, arbets- och förvaltningsrätt.

I Torkel får du en engagerad och ambitiös team player som senast kommer från notarietjänstgöring inom Stockholms förvaltningsrätt.

 

Professionalism, servicekänsla och bred juridisk kompetens kommer med Torkel som uppdragstagare.  

© 2019 YCLG Consulting. All rights reserved.